Trainer's Statistics

Trainer's Statistics as 25/02/2024

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 21 15 18 14 95 22.11
M. Narredu 17 7 8 9 58 29.31
S. K. Sunderji 12 6 8 11 77 15.58
Imtiaz A. Sait 10 14 10 8 84 11.9
Narendra Lagad 7 10 15 10 126 5.56
M. K. Jadhav 7 5 8 1 38 18.42
Karthik Ganapathy 6 10 9 6 74 8.11
Adhirajsingh Jodha 6 8 6 11 69 8.7
Dallas Todywalla 6 8 3 4 50 12
H. J. Antia 6 2 0 3 28 21.43
Faisal A. Abbas 5 5 5 8 65 7.69
Aman Altaf Hussain 4 3 3 3 35 11.43
Nosher Cama 3 1 1 0 11 27.27
Shazaan Shah 2 6 7 4 38 5.26
Sanjay Kolse 2 4 2 1 12 16.67
S. S. Shah 2 4 1 3 21 9.52
S. Waheed 2 1 1 1 34 5.88
Rajesh Narredu 2 1 0 1 4 50
Vinesh 2 0 1 2 6 33.33
Hosidar Daji 1 6 3 7 31 3.23
Bezan Chenoy 1 5 1 3 20 5
Nazzak B Chenoy 1 3 3 3 24 4.17
Rehanullah Khan 1 1 4 1 9 11.11
Behram Cama 1 1 0 3 7 14.29
Vijay Kasbekar 1 0 0 0 5 20
Subhag Singh 0 1 2 2 21 0
Deepesh Narredu 0 1 0 0 2 0
Prasanna Kumar P 0 1 0 0 2 0
Himmat Singh 0 0 2 0 7 0
S. S. Attaollahi 0 0 2 0 4 0
Sangramsinh N. Joshi 0 0 2 4 16 0
Altamaash A. Ahmed 0 0 1 0 10 0
Adil Dajee 0 0 0 0 1 0
B. Prithviraj 0 0 0 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 7 0
Asad Siddiqui 0 0 0 1 3 0
Rakesh 0 0 0 1 1 0