Jockey's Riding Weight

JOCKEYS LICENSED FOR THE SEASON 2023/24

 (As of 24th February 2024)

 

 

 

 

 

 

" A" Licenced Jockeys"

 

 

 

 

 

 

No.

NAME

Lowest Riding Weight

No.

NAME

Lowest Riding Weight

1

Amyn Merchant

51

20

P. Trevor

53.5

2

A. S. Peter

49

21

P. S. Kaviraj

50

3

Bhawani Singh

53

22

P. S. Chouhan

52

4

B. Nikhil

50

23

R. Ajinkya

54

5

C. S. Jodha

52

24

R. Shelar

52

6

Dashrath Singh

51

25

Shrikant Kamble

51

7

D. A. Naik

54.5

26

S. A. Amit

50

8

D. R. Shubham

48

27

S. G. Prasad

51

9

H. Zeeshan

48

28

S. Mosin

56

10

H. G. Rathod

56

29

S. J. Sunil

52

11

J. Chinoy

53

30

S. Joseph

51

12

K. Nazil

49

31

S. Sunil

58

13

N. S. Parmar

49

32

S. Zervan

51

14

Neeraj Rawal

50

33

T. Atul

57.5

15

N. B. Kuldeep

52

34

T. S. Jodha

52

16

N. Nadeem

45

35

Vikram Walkar

55.5

17

Oisin Murphy (FJ)

52

36

Vishal N. Bunde

50

18

Prashant P. Dhebe

46

37

Yash Narredu

53

19

P. Vinod

49

" Apprentice () / Allowance Claiming Jockey"

 

 

 

 

 

 

No.

NAME

Lowest Riding Weight

Allowance Entitle

Total Winners

Master Trainer

1

A. K. Aniket

51

-2.5 kg.

23

-

2

Haridas Gore

49

-2.5 kg.

26

Rehanullah Khan

3

Kirtish Bhagat

52

-1.5 kg.

38

-

4

Mustakim Alam

48.5

- - - -

- - - -

Narendra Lagad

5

M. S. Deora

49

-1.5 kg.

36

-

6

N. Bhosale

44

-3.5 kg.

21

P. Shroff

7

P. Shinde

49

-5 kg.

7

-

8

S. Saba

46

-5 kg.

2

Imtiaz A. Sait

" B" Licenced Jockeys"

 

 

 

 

 

 

No.

NAME

Lowest Riding Weight

No.

NAME

Lowest Riding Weight

1

Abdul Fazal

53

12

R. S. Bhati

53

2

Akshay Kumar

51

13

S. J. Moulin (FJ)

52

3

Antony Raj S.

54

14

S. John

57

4

C. Umesh

52

15

S. Saqlain

49

5

H. M. Akshay

51

16

Shamaz Shareef

49

6

Hindu Singh

50

17

Shreyas Singh S.

50

7

K. G. Likith Appu

50

18

Suraj Narredu

54.5

8

Kiran Naidu

53

19

Vivek

54

9

Kuldeep Singh

52

20

Vivek G.

51

10

Lalkar Singh

50

21

Y. S. Srinath

56

11

Nikhil Naidu

53