Performance Profile @ RWITCBALENCIAGA

Aclaim - Eskdale(GB)
VENUE DATE RACENO JOCKEY CLASS DISTANCE WEIGHT PLACING TIME STAKES VIDEO

BOM

07-04-2024

186

A. Sandesh

20-46

1400 Mtrs

58.5

7

1:23:986

0

BOM

14-03-2024

149

P. Trevor

20-46

1400 Mtrs

58

6

1:24:865

0

BOM

11-02-2024

111

Haridas Gore

20-46

1600 Mtrs

56.5

7

1:39:063

0

BOM

11-01-2024

59

P. Trevor

20-46

1600 Mtrs

59

7

1:38:882

0

BOM

10-12-2023

25

Haridas Gore

40-66

1400 Mtrs

51

9

1:24:770

0

BOM

26-03-2023

157

P. Trevor

20-46

1600 Mtrs

57

1

1:37:287

278330

BOM

25-02-2023

120

Neeraj Rawal

20-46 4Y

1400 Mtrs

55.5

4

1:24:066

27500

BOM

21-01-2023

70

Neeraj Rawal

20-46

1400 Mtrs

54.5

2

1:25:178

137500

BOM

25-12-2022

47

Haridas Gore

20-46

1400 Mtrs

51.5

7

1:26:266

0

PUN

22-10-2022

120

P. Trevor

3YOM

1200 Mtrs

54.5

1

1:09:271

572080

PUN

27-08-2022

51

A. Sandesh

3YOM

1400 Mtrs

54.5

6

1:28:245

0

PUN

28-07-2022

3

Yash Narredu

3YOM

1200 Mtrs

54.5

5

1:10:643

36000

BOM

17-04-2022

166

Vishal N. Bunde

3YOM

1400 Mtrs

54.5

3

1:25:612

116667

BOM

27-02-2022

108

S. Zervan

3YOM

1200 Mtrs

54.5

6

1:12:952

0

BOM

06-02-2022

85

N. S. Parmar

3YOM

1200 Mtrs

54.5

6

1:13:638

50000

BOM

23-01-2022

58

A. Sandesh

3Y

1000 Mtrs

55.5

3

0:59:919

118051


Runs Data for BALENCIAGA
Runs Wins Second Third Total Stakes
16 2 1 2 1336128