JOCKEYS LICENSED FOR THE SEASON 2022/23

 (As of 23rd November 2022)

" A" Licensed Jockeys"

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

A. Sandesh

52

22

R. Ajinkya

53.5

2

Akash Agarwal

51.5

23

R. Rupesh

58

3

Akshay Gaikwad

54

24

R. Shelar

57

4

Amyn Merchant

52

25

Shrikant Kamble

52

5

Bhawani Singh

54

26

Shahrukh Khan

58

6

B. Nikhil

50

27

S. A. Amit

51

7

C. S. Jodha

53.5

28

S. G. Prasad

51

8

D. A. Naik

57.5

29

S. J. Sunil

53.5

9

D. R. Shubham

53

30

S. Joseph

57

10

D. S. Daman

58

31

S. Mosin

54.5

11

Dashrath Singh

50

32

S. P. Ranjane

57

12

H. Zeeshan

47

33

S. Sameer

56

13

H. G. Rathod

58

34

S. Sunil

58

14

J. Chinoy

53

35

S. Zervan

53.5

15

K. Nazil

49

36

T. Atul

58

16

N. S. Parmar

48

37

T. S. Jodha

53.5

17

Neeraj Rawal

51

38

Vikram Jodha

55

18

Nirmal Jodha

51

39

Vikram Walkar

56

19

N. B. Kuldeep

51

40

Vishal N. Bunde

51

20

P. S. Chouhan

53.5

41

Yash Narredu

53

21

P. Trevor

53.5

 

" Apprentice Jockey"

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

Master Trainer

1

A. S. Peter

49.5

-

2

Haridas Gore

49

Rehanullah Khan

3

Kirtish Bhagat

51.5

P. Shroff

4

M. S. Deora

49

-

5

Mustakim Alam

46

Narendra Lagad

6

N. Bhosale

45

P. Shroff

7

N. K. Ashish

49

Faisal A. Abbas

8

P. S. Kaviraj

49

-

9

P. Shinde

49

-

10

P. Vinod

48

-

11

S. Saba

46

Imtiaz A. Sait

 

" B" Licensed Jockeys

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

A. Imran Khan

56

9

Suraj Narredu

54

2

Akshay Kumar

51

10

Shreyas Singh S.

51

3

Antony Raj S.

54

11

S. John

56

4

Arul J. H.

50

12

S. Saqlain

48

5

C. Umesh

52

13

V. R. Jagadeesh

50

6

Hindu Singh

49

14

Vivek

54

7

H. M. Akshay

50

15

Y. S. Srinath

56

8

Prashant P. Dhebe

45

 

SPONSORS

bookmyshowbetwayforwebsite234567810111213ROTTONSEY-FAMILY15161718D&A19Usha-StudMAURITIUScoromlogo1_page-0001