JOCKEYS LICENSED FOR THE SEASON 2021/22

 (As of 11th January 2022)

" A" Licensed Jockeys"

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

A. Sandesh

52

26

P. Trevor

52

2

Akshay

57.5

27

R. Ajinkya

53.5

3

Akshay Gaikwad

53

28

R. Rupesh

58

4

Amyn Merchant

51

29

R. Shelar

54

5

B. Nikhil

49

30

Raghuveer Singh

49

6

Bhawani Singh

54

31

S. A. Amit

51

7

C. S. Jodha

51

32

S. G. Prasad

50

8

D. A. Naik

58

33

S. J. Sunil

52

9

D. R. Shubham

52

34

S. Joseph

55.5

10

D. S. Daman

58

35

S. Mosin

55

11

Dashrath Singh

51

36

S. P. Ranjane

56.5

12

David Egan (FJ)

53

37

S. S. Baria

48

13

H. Zeeshan

46

38

S. Sameer

55

14

Hanumant Singh

53

39

S. Sunil

58

15

J. Chinoy

53

40

S. Zervan

51

16

J. Pradeep

52

41

Santosh G.

52

17

K. Nazil

49

42

Satish Nayak

52

18

Kishore Kadam

55.5

43

Shahrukh Khan

57

19

M. Ayyar

52

44

Shailesh Shinde

51.5

20

N. B. Kuldeep

51

45

Shrikant Kamble

52

21

N. Nadeem

43

46

T. S. Jodha

53

22

N. S. Parmar

48

47

Vikram Jodha

54

23

Neeraj Rawal

50

48

Vikram Walkar

56

24

Nirmal Jodha

51

49

Vishal N. Bunde

51

25

P. S. Chouhan

53.5

50

Yash Narredu

52

 

" Apprentice Jockey"

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

Master Trainer

1

A. S. Peter

49.5

M. Narredu

2

Aniket Karande

50.5

Narendra Lagad

3

Kirtish Bhagat

51.5

P. Shroff

4

P. S. Kaviraj

48

Narendra Lagad

5

P. Vinod

48

Dallas Todywalla

 

" B" Licensed Jockeys

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

Arshad Alam

48

8

Mukesh Kumar

53.5

2

A. Ashhad Asbar

51

9

Prashant P. Dhebe

50

3

A. Imran Khan

56

10

R. N. Darshan

54

4

Akshay Kumar

51

11

Ryan Marshall

53.5

5

Antony Raj S.

54

12

Suraj Narredu

54

6

C. Umesh

52

13

S. A. Gray (FJ)

54

7

Mudassar Nazar

58

14

Y. S. Srinath

56

 

 

SPONSORS

ARIONrattonsey123BROADACRES_MAHINDRABTCCSPDRCFORBESHOMIMEHTAHRCICNAGREEMGOCULDASMRCMyRCNMIRANIPoonawalla-groupRCTCRUSIPATELRWITCSHAPOORJISPARTANSTAYERSTAIULTRAUSHAZSP